Ons bedrijf

Van den Hende Recycling b.v. staat garant voor snelle beslissingen, een flexibele houding en bovenal een hoge servicegraad. Wij hebben een platte organisatie met korte communicatielijnen. Bijna alle medewerkers hebben een lang dienstverband waardoor veel kennis en ervaring is opgebouwd en een hoge mate van flexibiliteit is bereikt.

Wij hebben voor het inzamelen en verwerken van de verschillende afvalstromen altijd een passende oplossing voorhanden. Logistiek speelt hierbij een wezenlijke rol. Wij hebben hiervoor een uitgebreid wagen- en containerpark in eigen beheer. Wij combineren de moderne ondernemersgeest met klassieke uitgangspunten. De organisatie is veranderingsgezind. Nieuwe ideeën en technieken worden niet geschuwd. De organisatie biedt altijd een luisterend oor voor vernieuwingen.

Afspraak is afspraak

Onze organisatie hecht aan sluitende afspraken. Daarom geniet het de voorkeur om schriftelijke contracten af te sluiten betreffende de inzamelprocedure, de prijs en de wijze van de financiële afhandeling. Vanzelfsprekend wordt er door Van den Hende Recycling b.v. alles aan gedaan om de aangegane verplichtingen na te komen.